Profesjonalne usługi stolarskie dla firm i klientów indywidualnych

Polityka prywatności

Produkcja frontów meblowych, elementów dekoracyjnych i maskownic

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Administratorem twoich danych osobowych jest:

NOVESTO JAROSŁAW NOWAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Stolarzy 10
97-500 Radomsko
NIP: 7722412394

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@novesto.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

 1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych produktów sprzedawanych przez Administratora, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
  a.       imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy
  b.      imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu  – w celach marketingowych
 4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu e-mail wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Twojego zgłoszenia.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
 6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 7. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
 9. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych oraz do ich usunięcia, a także do ich poprawiania.
 10. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 11. Masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 12. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@novesto.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora biuro@novesto.pl
 14. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
 15. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują na stronie pliki cookies.
 16. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  `

  Działamy na terenie całego kraju

  Obszarem naszej działalności jest nie tylko Radomsko oraz okoliczne miejscowości Łódź, Częstochowa, Piotrków Trybunalski czy też Katowice ale również teren całego kraju.

  Operujemy w całej Polsce i Europie

  Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Zielona Góra

  Doskonała lokalizacja

  Mieścimy się w centralnej Polsce, tuż przy węźle na autostradę A1 na terenie ŁSSE - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna